CEM I 42,5 R ( Portland Çimento)
CEM IV / B (P) 32.5 R ( Puzolanik Çimento )
CEM II / B-M ( P-L) 32.5 R ( Portland Kompoze Çimento )
CEM II / A-M ( P-L) 42.5 R ( Portland Kompoze Çimento )

CEM I 42,5 R ( Portland Çimento)

Standard
TS EN 197-1:2002 CEM I 42.5 R

Ürün Tanımı
Portland çimento; kalker, marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddelerin uygun oranda karıştırılıp, öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinkerin, bir miktar priz düzenleyici (genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan; suyla karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Genel olarak yüksek dayanım gerektiren yapılarda, soğuk havada dökülen betonlarda, prefabrik yapılarda, tünel-kalıp uygulamalarında, yapı kimyasalları üretiminde ve temel betonları uygulamalarında kullanılır.

Fiziksel Özellikleri

  KÇS Standart Birim
Priz Başlangıcı 200 min. 60 dakika
Priz Sonu 260 - dakika
Özgül Ağırlık 3,17 - g/cm3
Hacim Genleşmesi 1,3 maks. 10 mm
Özgül Yüzey(Blaine) 3750 - cm2/g
Litre Ağırlığı 950 - g/l
2 Günlük Dayanım 27,5 Min. 20 MPa
28 Günlük Dayanım 49,5 Min./Maks.42.5/62.5 MPa

 

Kimyasal Özellikleri

  KÇS Standard Birim
SO3 2,48 Maks. 3,5 %
MgO 0,85 - %
Kızdırma Kaybı 3,5 Maks. 5 %
Çözünmeyen Kalıntı 0,40 Maks. 5 %
CI- 0,0092 Maks. 0,1 %

Ambalaj Şekli
Dökme, 50 kg’ lık torbalı , 1,5 Ton’luk Big-Bag ve Sling-Bag olarak piyasaya arz edilmektedir.

Kalite Kontrol
Ürünümüz Türk Standartları Enstitüsü’nden CE belgesi alınmış olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

CEM IV / B (P) 32.5 R ( Puzolanik Çimento )
Standard
TS EN 197-1:2002 CEM IV/B (P) 32.5 R

Ürün Tanımı
Standartlarında tanımlanmış oranda (en çok % 55) mineral katkı maddeleri ( pomza ) ile portland çimentosu klinkerinin belirli miktarda priz düzenleyici (alçıtaşı) ile beraber öğütülmesi sonucu elde edilen; suyla karıştırıldıktan bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Genel olarak; yapılarda tamirat işlerinde, baraj, sıva ve duvar harcı,su kanaletleri, arıtma tesisleri, yol kaplama betonları ve yapı kimyasalları üretiminde, hidratasyon ısısı portland çimentoya göre daha düşük olduğundan dolayı kütle betonlarında, alkali-agrega reaksiyonuna ve kimyasal dış etkilere dayanıklı olması nedeniyle baraj ve liman inşaatlarında kullanılabilir.

Fiziksel Özellikleri

  KÇS Standard Birim
Priz Başlangıcı 220 min. 75 dakika
Priz Sonu 280 - dakika
Hacim Genleşmesi 0,9 maks. 10 mm
Özgül Yüzey (Blaine) 4500 - cm2/g
Litre Ağırlığı 845 - g/l
2 Günlük Dayanım 18 min. 10 MPa
28 Günlük Dayanım 38 min./maks. 32.5/52.5 MPa

Kimyasal Özellikleri

  KÇS Standard Birim
SO3 2.5 maks. 3.5 %
Cl- 0.0129 maks. 0.1 %
Puzolanik Testi Olumlu Deneyi sağlar  

Ambalaj Şekli
Dökme, 50 kg’ lık torbalı, 1,5 Ton’luk Big-Bag ve Sling-Bag olarak piyasaya arz edilmektedir.

Kalite Kontrol
Ürünümüz Türk Standartları Enstitüsü’nden CE belgesi alınmış olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

CEM II / B-M ( P-L) 32.5 R ( Portland Kompoze Çimento )

Standard
TS EN 197-1:2002 CEM II / B-M ( P-L) 32.5 R

Ürün Tanımı
Standartlarında tanımlanmış oranda (en çok % 35) mineral katkı maddeleri ( pomza ve kalker ) ile portland çimentosu klinkerinin belirli miktarda priz düzenleyici (alçıtaşı) ile beraber öğütülmesi sonucu elde edilen; suyla karıştırıldıktan bir süre sonra donarak dayanim kazanan üründür.

Genel olarak; katkılı çimentoların kullanıldığı her alanda, sıva, duvar harcı, su kanaletleri, menfez boru imalatı, yol kaplama betonları ve yapı kimyasalları üretiminde, hidratasyon ısısı portland çimentoya göre daha düşük olduğundan dolayı kütle betonlarında, sülfat ve/veya klorür vb. iyon içeren agresif ortamlarda yapılan beton işlerinde de kullanılabilir.

Fiziksel Özellikleri

  KÇS Standard Birim
Priz Başlangıcı 220 min. 75 dakika
Priz Sonu 285 - dakika
Hacim Genleşmesi 0,95 maks. 10 mm
Özgül Yüzey (Blaine) 4450 - cm2/g
Litre Ağırlığı 870 - g/l
2 Günlük Dayanım 20 min. 10 MPa
28 Günlük Dayanım 39 min./maks. 32.5/52.5 MPa

Kimyasal Özellikleri

  KÇS Standard Birim
SO3 2,5 maks. 3,5 %
Cl- 0,0126 maks. 0.1 %

Ambalaj Şekli
Dökme, 50 kg’ lık torbalı, 1,5 Ton’ luk Big-Bag ve Sling-Bag olarak piyasaya arz edilmektedir.

Kalite Kontrol
Ürünümüz Türk Standartları Enstitüsü’nden CE belgesi alınmış olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

CEM II / A-M ( P-L) 42.5 R ( Portland Kompoze Çimento )

Standard
TS EN 197-1:2002 CEM II / A-M ( P-L) 42.5 R

Ürün Tanımı
Standartlarında tanımlanmış oranda (en çok % 20) mineral katkı maddeleri ( pomza ve kalker ) ile portland çimentosu klinkerinin belirli miktarda priz düzenleyici (alçıtaşı) ile beraber öğütülmesi sonucu elde edilen; suyla karıştırıldıktan bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Genel olarak portland çimentonun kullanıldığı tüm uygulamalarda kullanılabilir.Ayrıca hidratasyon ısısı portland çimentoya göre daha düşüktür.Hidratasyon ısısının düşük olması sebebiyle sülfat ve/veya klorür vb. iyon içeren agresif ortamlarda yapılan beton işlerinde kullanılması uygundur.

Fiziksel Özellikleri

  KÇS Standard Birim
Priz Başlangıcı 200 min. 60 dakika
Priz Sonu 260 - dakika
Özgül Ağırlık 3,11 - g/cm3
Hacim Genleşmesi 1 maks. 10 mm
Özgül Yüzey (Blaine) 4550 - cm2/g
Litre Ağırlığı 930 - g/l
2 Günlük Dayanım 27 min. 20 MPa
28 Günlük Dayanım 48 min./maks. 42.5/62.5 MPa

Kimyasal Özellikleri

  KÇS Standard Birim
SO3 0ca.00 maks. 3,5 %
Cl- 0,0082 maks. 0.1 %

Ambalaj Şekli
Dökme, 50 kg’ lık torbalı , 1,5 Ton’ luk Big-Bag ve Sling-Bag olarak piyasaya arz edilmektedir.

Kalite Kontrol
Ürünümüz Türk Standartları Enstitüsü’nden CE belgesi alınmış olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.